יעוץ והדרכה בישומי מחשב

דרושים

המסמך בלשון זכר לצורך נוחות בלבד והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

מלאו בבקשה את כל השאלות

* דרוש
  חייב להכיל
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  חייבת להיות כתובת אימייל חוקית
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  Word
  Excel
  OneNote
  SharePoint
  Prezi
  Google DOCS
  הזן תגובה אחת בכל שורה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
  100%: סיימת.