יעוץ והדרכה בישומי מחשב

עיצוב מותנה לשורה שלמה (לפי מספר) >

בדוגמה שלפנינו, אני מעוניין שבכל פעם שסה”כ המוצר מעל 9, כל השורה תהיה כתומה באופן אוטומטי

3

שלב ראשון:

1. אבחר את נתוני הטבלה ללא הכותרת
2. ברצועת בית אבחר עיצוב מותנה ואז כלל חדש

1

שלב שני:

1. בחלון שיפתח אבחר אשתמש בנוסחה בכדי לקבוע אלו תאים לעצב
2. בחלון הנוסחה אקליד את התא הקובע הראשון (E5 במקרה שלנו). אקבע את הטור בלבד עם $ ואוסיף את התנאי
3. אבחר את העיצוב

2

למדריך עיצוב מותנה לשורה לפי טקסט