יעוץ והדרכה בישומי מחשב

קיצורי מקלדת עם מקשי הפונקציות (F) >

F1 הצגת חלונית המשימות עזרה של Excel‏
F2 עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף תוכן התא
F3 הצגת תיבת הדו-שיח הדבקת שם. זמין רק אם שמות הוגדרו בחוברת העבודה (הכרטיסיה נוסחאות, הקבוצה שמות מוגדרים, הגדר שם)
F4 הוספת סימן $ בנוסחה
F5 הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל
F7 מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח הנבחר
F12 הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם