יעוץ והדרכה בישומי מחשב

קיצורי מקלדת עם מקש הרווח >

קיצורים שימושיים:

Ctrl+רווח בוחר עמודה שלמה בגליון
Shift+רווח בוחר שורה שלמה בגליון
Ctrl+Shift+רווח בוחר את כל הגליון

והרווח כולו שלכם