יעוץ והדרכה בישומי מחשב

קישור רשימה מדורגת לכותרות >

1. צרו רשימה מאורגנת לפי כותרות.
סמנו את הרשימה שלכם ובחרו ברשימה מדורגת (הלחצן המוקף בעיגול כחול)

05-08-2015 16-04-36

2.  זו הצורה הנכונה לקשר כותרות לרשימה מדורגת

05-08-2015 16-17-14

3.זה מה שיקרה אם תכילו רשימה מדורגת רגילה ללא קישור

05-08-2015 16-07-26