קיצורי מקלדת עם מקשי הפונקציות (F)

F1 הצגת חלונית המשימות עזרה של Excel‏
F2 עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף תוכן התא
F33 הצגת תיבת הדו-שיח הדבקת שם. זמין רק אם שמות הוגדרו בחוברת העבודה (הכרטיסיה נוסחאות, הקבוצה שמות מוגדרים, הגדר שם)
F4 הוספת סימן $ בנוסחה
F5 הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל
F7 מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח הנבחר
F122 הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם

אהבתם את המדריך? שתפו אותו עם חברים: